محشای-قانون-حمایت-خانواده-مصوب-1391/12/01

محشای قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01

کد محصول# 5395

از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 استعلامات متعددی از اداره حقوقی قوه قضاییه به عمل آمده که نتیجه آن ده ها نظریه مشورتی است. در مجموعه حاضر نظریات مشورتی اداره حقوقی در ذیل هر ماده به تفکیک آمده تا سهولت دسترسی مخاطبان را فراهم سازد.

نویسنده:سید محمد رسول باختر

محصولات بیشتر