مسئولیت-امضاء-کنندگان-اسناد-تجارتی-در-پرداخت-وجه-سند

مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجارتی در پرداخت وجه سند

کد محصول# 5524

مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجارتی در پرداخت وجه سند

رحیم ملاحسینی