گزارش-پژوهشی-دادرسی-کیفری-و-عارض-شدن-جنون-پس-از-ارتکاب-جرم

گزارش پژوهشی دادرسی کیفری و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم

کد محصول# 5556

 گزارش پژوهشی دادرسی کیفری و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم
دکتر حجت الله فتحی،دکتر جواد طهماسبی

محصولات بیشتر