نشست-های-نقد-و-بررسی-آرای-قضایی:-بررسی-فقهی-ماده-279-قانون-مجازات-اسلامی

نشست های نقد و بررسی آرای قضایی: بررسی فقهی ماده 279 قانون مجازات اسلامی

کد محصول# 5557

 نشست های نقد و بررسی آرای قضایی: بررسی فقهی ماده 279 قانون مجازات اسلامی
پویا جوکار،حسین صبوری،عبدالله محمودی