مفهوم-و-قلمرو-استقلال-وکیل-و-کانون-وکلای-دادگستری-و-نظارت-موجه-دولت-بر-آن-با-تمرکز-بر-قوه-قضاییه

مفهوم و قلمرو استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و نظارت موجه دولت بر آن با تمرکز بر قوه قضاییه

کد محصول# 5571

مفهوم و قلمرو استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و نظارت موجه دولت بر آن با تمرکز بر قوه قضاییه
مهدی مرادی برلیان،محمد قاسم تنگستانی

 

محصولات بیشتر