×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

همه چیز درباره معلق علیه

معلق علیه

معلق علیه

مطالب مرتبط با برچسب " معلق علیه "

تحقیقی مختصر در مورد عقد (2)

تحقیقی-مختصر-در-مورد-عقد-(2)

مبنای این تقسیم بندی-به طوری که از نام‏ آن پیداست-لزوم وجود تشریفات و عدم لزوم‏ تشریفاتی زائد بر آنچه به استناد ماده(190) قانون مدنی،از شرایط صحت عقد شمرده‏ شده است،می‏باشد عقود غیر تشریفاتی آن‏ دسته از عقودی است که با جمع شرایط مندرج‏ در ماده(190)قانون مدنی،منعقد می‏شود و صحت آن خدشه ناپذیر است،در فقه و قانون‏ به موارد زیادی از آن می‏توان اشاره کرد مثل‏ عقد وکالت،عقد بیع و ،ولی در خصوص‏ وجود عقد تشریفاتی باید عقدی را در قانون یا فقه داشته باشیم که برای صحت آن همانند حقوق رومی که در گذشته‏های دور برای‏ صحت عقد،لازم بوده صیغه عقد در مقابل‏ ترازو یا آلات دیگری برگزار شود-لازم باشد چنان اقداماتی صورت پذیرد

ادامه مطلب ...

مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت

مبانی-و-مصادیق-حال-شدن-دیون-در-حقوق-تجارت

حقوقی که اشخاص بر اشیاء دارند از دو راه قابل اعمال می باشد یا از مال مورد نیاز به طور مستقیم بهره برداری می کنند و یا آن را به وسیله دیگران به کار می برند بر این اساس حقوق مالی را به دو گروه عینی و دینی تقسیم می نمایند، حق عینی عبارت از حقی است که شخص بر دیگری یافته و می تواند از او انتقال و تسلیم مال یا انجام کاری را بخواهد

ادامه مطلب ...

شرط حفظ مالکیت کالا در ایران

شرط-حفظ-مالکیت-کالا-در-ایران

بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید در حقوق ایران نهادهایی وجود دارد که امکان و آثار درج شرط حفظ مالکیت کالا را برقرار می دارد که به بررسی این موضوع مطابق قانون مدنی ایران می پردازیم

ادامه مطلب ...

تحقیقی مختصر در مورد عقد

تحقیقی-مختصر-در-مورد-عقد

ه پربار شیعه مطالب بسیار گسترده‏ای را در برمی‏گیرد،به طوری که‏ انسان برای انتخاب عنوانی جهت مطالعه از بین عناوین زیاد فقه،دچار تحیر می‏شود و گزینش مطلب تردیدزا می‏گردد ولی در انتخاب‏ عقد برای مطالعه حاضر،چند عامل مؤثّر بوده‏اند که از آن جمله‏اند زمینه‏ تحصیل حقوقی اینجانب که مباحث آن‏ بیشتر در بخش معاملات فقه به ویژه‏ قسمت عقود متمرکز است و همچنین این‏ تصور که علمای بزرگوار فقه شیعه‏ به طور کلی در معاملات نسبت به عبادات‏ کمتر وقت گذاشته‏اند،که این پدیده‏ احتمالا به دلیل ابتلای کمتر ایشان بدین‏ قبیل امور است و دیگر اینکه،از آن جا که‏ در باب خیارات که تملک فسخ عقد می‏باشند،طبیعتا بدون وجود عقد مفهومی‏ نمی‏توانند داشته باشند

ادامه مطلب ...

نظرات قضایی (اختلافی) الزام به تنظیم سند رسمی

نظرات-قضایی-(اختلافی)-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی

نظرات قضایی (اختلافی) الزام به تنظیم سند رسمی

ادامه مطلب ...

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

بررسی-شرط-عندالاستطاعه-در-مهریه

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

ادامه مطلب ...

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

بررسی-شرط-عندالاستطاعه-در-مهریه

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " معلق علیه "

سوالات مرتبط با برچسب " معلق علیه "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " معلق علیه "

قوانین مرتبط با برچسب " معلق علیه "

وقوف طرفین به عوضین معامله ،کافی برای معلوم بودن مورد معامله است


تنظیم سندرسمی معامله اموال منقول ازلوازم عرفی تعهداست


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " معلق علیه "


بیشتر بخوانید