×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

همه چیز درباره آرای دیوان عالی کشور

آرای دیوان عالی کشور

آرای دیوان عالی کشور

مطالب مرتبط با برچسب " آرای دیوان عالی کشور "

مفهوم حقوقی خیانت در امانت

مفهوم-حقوقی-خیانت-در-امانت

یکی از معانی خیانت در امانت پیمان‌شکنی، نقض عهد و بی‌وفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعریفی نکرده اما به نظر برخی حقوقدانان، خیانت در امانت رفتاری مجرمانه و مخالف امانت است

ادامه مطلب ...

مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی

مقایسه-تصرف-عدوانی-در-دعوای-کیفری-و-حقوقی

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد

ادامه مطلب ...

آرای دیوان عالی کشور نیاز به تایید به مرجع دیگری ندارد

آرای-دیوان-عالی-کشور-نیاز-به-تایید-به-مرجع-دیگری-ندارد

معاون دیوان عالی کشور گفت آرای دیوان عالی کشور شرعی و قانونی است و نیاز به تایید مرجع دیگری ندارد

ادامه مطلب ...

در شرعی بودن آرای دیوان عالی کشور شکی وجود ندارد

در-شرعی-بودن-آرای-دیوان-عالی-کشور-شکی-وجود-ندارد

معاون دیوان عالی کشور گفت به دلیل اینکه رییس دیوان و روسای شعب مجتهد به مسایل و مقررات قضایی هستند در شرعی بودن آرای دیوان شکی وجود ندارد

ادامه مطلب ...

دعاوی مالی و غیر مالی

دعاوی-مالی-و-غیر-مالی

بسیار دیده ایم که محاکم، خصوصاً محاکم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتکب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی کرده اند

ادامه مطلب ...

خرید و فروش املاک رهنی

خرید-و-فروش-املاک-رهنی

یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشد

ادامه مطلب ...

تحصیل دلیل در حقوق کیفری

تحصیل-دلیل-در-حقوق-کیفری

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوی ، بویژه حقوق کیفری است آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل ، ممکن است

ادامه مطلب ...

ژرف نگری پیرامون مکانیسمهای تضمین کننده حقوق و آزادیهای متهم در حقوق ایران

ژرف-نگری-پیرامون-مکانیسمهای-تضمین-کننده-حقوق-و-آزادیهای-متهم-در-حقوق-ایران

تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظور نخواهد داشت

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد

شروط-ضمن-عقد

دیگر به سختی می‏توان شخصی را یافت که‏ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‏ زن در ایران نباشد،به نظر می‏رسد که در این‏ مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته‏ سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این‏ تغییرات و همچنین سیاست‏زدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که‏ گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه‏ برداشته شود

ادامه مطلب ...

اتصال دادسرای انتظامی قضات به سامانه تناد

اتصال-دادسرای-انتظامی-قضات-به-سامانه-تناد

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت به زودی سامانه تحلیل و نقد آرای دیوان عالی کشور و دادگستری‌ها (تناد) در اختیار دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " آرای دیوان عالی کشور "

سوالات مرتبط با برچسب " آرای دیوان عالی کشور "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " آرای دیوان عالی کشور "

قوانین مرتبط با برچسب " آرای دیوان عالی کشور "

دادگاههای دادگستری صرفا می توانندکانون وکلای دادگستری را ملزم به اتخاذ تصمیم نفیا بااثباتا به رد یاقبول تقاضای پروانه وکالت نمایند


عقدبیع بطورصحیح وباقبض واقباض مبیع وثمن که هردومعلوم بوده در قالب تنظیم وکالت نامه رسمی که در واقع مبایعه نامه نیزمیباشد انجام شده است


عزل وکیل با اعلام موکل به دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه تحقق می یابد و در این مورد حق طرح دعوی هم دارد


موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل یاعدم عزل آن درضمن قرارداد شرط شده باشد


طرح دعوی از سوی وکلای رسمی دادگستری و رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع را دارد


دادگاه جهت محاسبه حق الوکاله استحقاقی تجدید نظرخوانده اقدام نکرده است وضرورت داشته نسبت به تعیین آن اقدام کند


باتوجه به انقضاء مدت اعتباروکالتنامه نظربه اینکه دلیلی بر عمل به آن درزمان اعتبارابراز نگردیده اقدام وکیل فاقد توجیه قانونی است


امین درصورت تعدی یاتفریط ضامن تلف یا نقصان مالی است که به او سپرده شده است


نظربه اینکه خواهان دلیلی برحفاظت غیرمتعارف خوانده و همچنین تعدی ویاتفریط نسبت به مال سپرده شده ارائه ننموده و سرقت اتومبیل مستندبه عمل خوانده نمی باشد لذاضامن نیست


اگرکسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غصب است و تصرفات تنها از زمان اقامه دعوی بدون مجوزتلقی می گردد


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " آرای دیوان عالی کشور "