×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

همه چیز درباره ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 قانون مجازات اسلامی

مطالب مرتبط با برچسب " ماده 37 قانون مجازات اسلامی "

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با توجه به اینکه در مواردی از قبیل فروش ملک مشاع یا تخلیه عین مستاجره، دستور تخلیه عین مستاجره یا فروش ملک مشاع به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر می شود و نه حکم، آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به این گونه دستورهای قضایی وجود دارد یا خیر؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 را نسخ کرده است؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

بر اساس بند «پ» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 بیان فرمایید که برای تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است یا اینکه مختص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روان‎گردان است؟ در صورتی که مطلق است، آیا برای اموال حاصل از جرم که منشا آن واضح است، دادگاه تکلیفی ندارد و این اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، مجازات حبس این جرم از درجه 8 است حال چنانچه میزان دیه کمتر از یک‎دهم دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی، آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا دادگاه می‌تواند در راستای اعمال تخفیف مجازات، مصادره اموال ناشی از جرم را به جزای نقدی تبدیل کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در مواجهه با چنین حکمی چیست؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در دعوی ابطال سند رسمی، خواهان با استناد به یک فقره قولنامه عادی مدعی خرید ملک موضوع سند رسمی از شخصی است و آن شخص نیز ملک را از شخص ثالثی خریداری کرده و شخص ثالث نیز ملک را از شخص چهارم خریداری کرده است

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با توجه به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا دادگاه می‌تواند حکم به دو ماه حبس درجه 8 صادر کند و آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رای وحدت رویه شماره 642 نسخ شده است؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده 134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و پیش‌بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده 37 و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل کند یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس است، معین کند و عبارت به‌کاررفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " ماده 37 قانون مجازات اسلامی "

سوالات مرتبط با برچسب " ماده 37 قانون مجازات اسلامی "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " ماده 37 قانون مجازات اسلامی "

قوانین مرتبط با برچسب " ماده 37 قانون مجازات اسلامی "

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " ماده 37 قانون مجازات اسلامی "