×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

همه چیز درباره فوق العاده کار با اشعه

فوق العاده کار با اشعه

فوق العاده کار با اشعه

مطالب مرتبط با برچسب " فوق العاده کار با اشعه "

رای شماره های 1024-1023 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1024-1023-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٠٢۴ـ ١٠٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفھان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین نامھ اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعھ از تاریخ لازم الاجراشدن قانون برنامھ پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (١٣٩۶ ١ ١ (می باشند

ادامه مطلب ...

رای شماره 628 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نحوه پرداخت فوق العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند

رای-شماره-628-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-موضوع-نحوه-پرداخت-فوق-العاده-کار-با-اشعه-به-افرادی-که-به-طور-مستمر-به-کار-با-اشعه-اشتغال-داشته-باشند

رأی شماره 628 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند

ادامه مطلب ...

رای شماره های 200-199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-200-199-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره های 200-199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

هرگونه تغییردرمفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توامان می باشد

هرگونه-تغییردرمفاد-حکم-بازنشستگی-مستخدم-منوط-به-طرح-دعوا-به-طرفیت-سازمان-متبوع-مستخدم-شاکی-و-سازمان-بازنشستگی-کشوری-به-صورت-توامان-می-باشد

هرگونه تغییردرمفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توامان می باشد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " فوق العاده کار با اشعه "

سوالات مرتبط با برچسب " فوق العاده کار با اشعه "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " فوق العاده کار با اشعه "

قوانین مرتبط با برچسب " فوق العاده کار با اشعه "

رأی شماره 28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واجدین شرایط مقرر در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20 1 1368 از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق‌العاده کار با اشعه تا 50 درصد حقوق و مزایا خواهند بود


رأی شماره‌های 362ـ 363ـ364 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان می‌باشد


رأی شماره 112 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه فوق‌العاده کار با اشعه مشمول پرداخت کسور بازنشستگی می‌باشد شماره هـ 82 70


قانون حفاظت در برابر اشعه


آئین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " فوق العاده کار با اشعه "


بیشتر بخوانید