×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

همه چیز درباره روزنامه رسمی

روزنامه رسمی

روزنامه رسمی

مطالب مرتبط با برچسب " روزنامه رسمی "

رای شماره 1626 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1626 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسـخه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٢۶ مورخ ١٣٩٧ ٧ ١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1935 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1935 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٩٣۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره٩۶٢ ٢٠ ٢٧٧٢ـ ١٣٩۶ ١ ١۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران

ادامه مطلب ...

مصوبه دولت درباره افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398 ابلاغ شد

مصوبه دولت درباره افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398 ابلاغ شد

مصوبه دولت درباره افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398 ابلاغ شد

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1877 - 1876 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره های 1877 - 1876 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٧٧ مورخ ١٣٩٧ ٧ ١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٨٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ذیل بند (٢) ماده واحده مصوبھ شماره ٣ ۶۵۴ ش ـ ١٣٨٧ ٢ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1793 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1793 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٩٣ مورخ١٣٩٧ ٩ ١١ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1822 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1822 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٢٢ مورخ ١٣٩٧ ٩ ۶ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

ادامه مطلب ...

برای دریافت خدمات ایمیل و پیام کوتاه روزنامه رسمی چه باید کرد؟

برای دریافت خدمات ایمیل و پیام کوتاه روزنامه رسمی چه باید کرد؟

برای دریافت خدمات ایمیل و پیام کوتاه در روزنامه رسمی کشور باید به پروتال روزنامه رسمی مراجعه کرد

ادامه مطلب ...

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟

ادامه مطلب ...

روزنامه رسمی چه خدمات الکترونیکی را ارائه می دهد؟

روزنامه رسمی چه خدمات الکترونیکی را ارائه می دهد؟

روزنامه رسمی چه خدمات الکترونیکی را ارائه می‌دهد؟

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " روزنامه رسمی "

سوالات مرتبط با برچسب " روزنامه رسمی "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " روزنامه رسمی "

قوانین مرتبط با برچسب " روزنامه رسمی "

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره696 ـ 14 9 1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور منتشره در شماره 18033 ـ 2 11 1385 روزنامه رسمی ‏کشور


اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 694 ـ 9 8 1385 منتشره در روزنامه رسمی به شماره 18009 ـ 2 10 1385


اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 687 ـ2 3 1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مندرج در روزنامه رسمی شماره 17865 ـ 7 4 1385 شماره 5504 هـ


تصویب‌نامه راجع به استخدام (17) نفر در مشاغل فنی و تخصصی شرکت روزنامه رسمی کشور


آئین نامه سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران


قانون اجازه پرداخت قیمت طبع 89 شماره روزنامه رسمی


قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه دوماهه اول سال 1324 مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی


تصویبنامه در مورد روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران


اصلاح آئین نامه سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران


قانون راجع به اجازه مصرف مانده اعتبار پاداش و ده درصد سود ویژه سال 1341 روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " روزنامه رسمی "


بیشتر بخوانید