×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

همه چیز درباره هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط با برچسب " هیات عمومی دیوان عدالت اداری "

رای شماره 1076 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1076-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره۱۰۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۷۰۱ ۴۱۵۸۰ـ ۱۳۹۸ ۵ ۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

ادامه مطلب ...

رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-485-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره۲ ماده۱۲ آییننامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۸ ۲ ۳۱ دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی

ادامه مطلب ...

رای شماره 357 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-357-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مثال مقرر در بند۳ ،بند۴ و تذکر۲ بند۴ دستورالعمل شماره کشور مالیاتی امور سازمان ۲۸ ۳ ۱۳۹۸ ـ ۱۰ ۵ ۹۸ ۲۰۰

ادامه مطلب ...

رای شماره های 352 و 353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-352-و-353-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۳۵۲ و ۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰ ۹۹ ۷۲ـ ۱۳۹۹ ۱۰ ۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 326 مورخ 1400-05-12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری َ

رای-شماره-326-مورخ-1400-05-12-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-َ

ادامه مطلب ...

رای شماره 351 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-351-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۴ صورتجلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵ ۱ ۱۵ هیأت رئیسه دانشگاه مراغه درخصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیرهیأت علمی

ادامه مطلب ...

رای شماره 740 الی 748 و 764 و 768 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-740-الی-748-و-764-و-768-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۶۴۰۸ ۶۲هـ مورخ ۱۳۹۸ ۱ ۵ و بند ۶ تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۱۶ ت۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷ ۹ ۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 1114-1115 مورخ 1400-04-01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-1114-1115-مورخ-1400-04-01-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 1114-1115 مورخ 1400-04-01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-270-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ ،ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ،ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسالمی شهر همدان

ادامه مطلب ...

رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-275-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ ،۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۸ ۱۰۰۱۸۶ ـ ۱۳۹۸ ۳ ۲۸ و بخشنامه شماره ۹۸ ۵۸۸۷۸ ـ ۱۳۹۸ ۲ ۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " هیات عمومی دیوان عدالت اداری "

سوالات مرتبط با برچسب " هیات عمومی دیوان عدالت اداری "

1سوال

اگر کسی ضمانت وام گیرنده را بکند ومضمون عنه وجه را پرداخت ننماید در نتیجه قرار ممنوع الخروج علیه ضامن صادر شود ضامن برای رفع ممنوعیت چکار کند

2پاسخ

با درود در پاسخ به پرسش شما در ابتدا باید توجه داشت در خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 حاکمیت دارد که مقرر می دارد:«دولت می تواند از صدور گذزنامه وخروج بدهکاران قطعی مالیاتی واجرای دادگستری و ثبت اسناد ومتخلفین ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " هیات عمومی دیوان عدالت اداری "

قوانین مرتبط با برچسب " هیات عمومی دیوان عدالت اداری "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


رأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


رأی شماره990 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی


شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " هیات عمومی دیوان عدالت اداری "