×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

همه چیز درباره ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری

ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری

ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط با برچسب " ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری "

رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-623-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۶٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی کھ بدون پست سازمانی بھ مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند از دریافت مابھ التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامھ سال١٣٧١ ھیأت وزیران)

ادامه مطلب ...

رای شماره 554 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-554-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 554 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394

رای-شماره-1308-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-29-دفترچه-عوارض-شورای-اسلامی-شهر-صفادشت-در-سال-1394

رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است

رای-شماره-519-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-پرداخت-2-درصد-از-مستمری-جانبازان-برای-برخورداری-از-خدمت-درمانی-بر-عهده-دولت-است

رأی شماره 519 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی برعهده دولت است

ادامه مطلب ...

رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم

رای-شماره-415-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-2،3و-ماده-19-تعرفه-عوارض-بهای-خدمات-شهرداری-قم

رأی شماره415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ٬2 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر قم از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 297 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تایید رای شعبه 26 دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا

رای-شماره-297-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-تایید-رای-شعبه-26-دیوان-عدالت-اداری-مبنی-بر-پرداخت-مطالبات-ایثارگران-و-خانواده-معظم-شهدا

رأی شماره 297 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأیید رأی شعبه 26 دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار

ادامه مطلب ...

رای شماره 100 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 18 مصوبه شماره 1391 11 14-15135 شورای اسلامی شهر قم

رای-شماره-100-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-18-مصوبه-شماره-1391-11-14-15135-شورای-اسلامی-شهر-قم

رأی شماره 100 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135ـ1391 11 14 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

ادامه مطلب ...

رای شماره 104 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات

رای-شماره-104-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-در-صورت-اعتراض-مودیان-و-کارمندان-نسبت-به-کسر-اضافه-بر-مبلغ-و-ماخذ-واقعی-مالیات

رأی شماره 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه برمبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق٬ ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند

ادامه مطلب ...

رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم

رای-شماره-1230-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-الزام-سپاه-پاسداران-به-پرداخت-حقوق-ایام-بدون-کاری-در-فرض-تعلیق-مستخدم

رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده 108 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ادامه مطلب ...

رای شماره 1182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب 15 و 11 دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1182-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-اعلام-تعارض-در-آرای-صادر-شده-از-شعب-15-و-11-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری "

سوالات مرتبط با برچسب " ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری "

قوانین مرتبط با برچسب " ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری "

رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره148 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش


رأی شماره119 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول


موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند


پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند


اصلاحیه دادنامه شماره 36ـ 35 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره 944 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداری‌ها که درشهر خدمت می‌کنند


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند


خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی


رأی شماره 629 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری "