×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

همه چیز درباره آئیننامه

آئیننامه

آئیننامه

مطالب مرتبط با برچسب " آئیننامه "

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی

رای-شماره-های-273-الی-277-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-وضع-عوارض-حق-الارض-شوراهای-اسلامی

رأی شمارهھای ٢٧٣ الی ٢٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حقالارض شوراھای اسلامی شھرھای سفید سنگ، علیآباد کتول، اصفھان، یزد و شاھرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی

رای-شماره-های-268-الی-270-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تبصره-یک-بند-یک-از-ماده-3-آیین-نامه-اجرایی

رأی شمارهھای ٢6٨ الی ٢٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند یک از ماده٣ آئیننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ١٢ قانون نظام صنفی

ادامه مطلب ...

رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1390 2 28-د 5989 23 سازمان امور مالیاتی کشور

رای-شماره-266-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخشنامه-شماره-1390-2-28-د-5989-23-سازمان-امور-مالیاتی-کشور

رأی شماره ٢66 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 5٩٨٩ ٢٣٠ د ـ ١٣٩٠ ٢ ٢٨ سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات

رای-شماره-های-244-243-242-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مواد-6-و-آیین-نامه-انتخابات

رأی شمارهھای ٢44ـ ٢4٣ـ ٢4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و ٧ آئیننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 202 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 51 آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

رای-شماره-202-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-اطلاق-ماده-51-آییننامه-مالی-کمیته-امداد-امام-خمینی-(ره)

رأی شماره ٢٠٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 5١ آئیننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

ادامه مطلب ...

شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به زبان ساده

شیوه-تقدیم-دادخواست-به-دیوان-عدالت-اداری-به-زبان-ساده

علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند

ادامه مطلب ...

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه-های-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ادامه مطلب ...

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه-های-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟

آیا-بازداشت-کفیل-در-اجرای-ثبت-قانونی-است؟

عقد کفالت در قانون مدنی عنوان خاصی دارد و در قانون مجازات عمومی هم برای جلوگیری از فرار متهم قرار اخذ کفیل پیش بینی شده است در اجرای ثبت نیز برای آزاد کردن مدیون مورد بازداشت از طریق کفالت اقدام میشود ولی این کفالت از جهتی تابع مقررات قانون مدنی و از جهت دیگر تابع مقررات اصول محاکمات جزائی گردیده و بهمین جهت بحثی پیش میآید که آیا اتخاذ چنین رویه ای تا چه اندازه منطبق با اصول قانون اساسی و قوانین عادی خواهد بود

ادامه مطلب ...

روش فروش اوراق اظهارنامه مربوط به ثبت نام بازرگانان یا شرکت

روش-فروش-اوراق-اظهارنامه-مربوط-به-ثبت-نام-بازرگانان-یا-شرکت

فروش اوراق اظهار نامه مربوط به ثبت نام بازرگان و یا شرکتهای ایرانی و خارجی و ثبت نام در دفتر تجارتی جهت اخذ کارت بازرگانی (بر طبق آئین نامه و دفتر ثبت تجارتی ماده 5)

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " آئیننامه "

سوالات مرتبط با برچسب " آئیننامه "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " آئیننامه "

قوانین مرتبط با برچسب " آئیننامه "

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی


نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصدو سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی


تصویبنامه مربوط به احکام ترفیعات و اضافات کارمندان دولت


آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست


آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات


آئین نامه مربوط به پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین


اصلاح آئین نامه اجرائی مرحله موقت تبدیل مستخدمین غیررسمی به رسمی


تصویبنامه راجع به تشکیل صندوق تعاون مسکن وزارت دادگستری


تصویبنامه راجع به فوق العاده شغل ماهانه رسته های اداری ومالی ، امور اجتماعی ، آموزشی و فرهنگی، فرابری داده ها و خدمات


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " آئیننامه "