×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

همه چیز درباره وکیل شهرداری

وکیل شهرداری

وکیل شهرداری

مطالب مرتبط با برچسب " وکیل شهرداری "

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " وکیل شهرداری "

سوالات مرتبط با برچسب " وکیل شهرداری "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " وکیل شهرداری "

قوانین مرتبط با برچسب " وکیل شهرداری "

آئین نامه قانون اصلاح توسعه معابر


مطالبات شهرداری از بابت اجور معوقه و حق التخلف موضوع اجاره ساختمان تخریب شده بیمورد بوده است


در صورتیکه زمین قبلا توسط شهرداری تصرف شده باشد بایستی برای تعیین بهای زمین و قیمت اعیانی و خسارت طبق مقررات ماده 4 قانون نحوه خرید وتملک اراضی اقدام شود


پس ازانقضای مهلت قانونی 5 سال از تاریخ تصویب قانون زمین شهری مصوب 22 شهریورماه 1366 اقدام شهرداری درتملک زمین بایر قانونی نیست


ماده 153 قانون کیفرعمومی ،ناظربه موردی است که تدلیس وتبانی بامامور دولت صورت گرفته باشدوباتبرئه ماموردولت ،تبانی منتفی است


تشخیص نوع اراضی شهری ابتدائا درصلاحیت وزارت مسکن شهرسازی است نه دادگاههای دادگستری


دعاوی مشمول قانون توسعه معابردرصلاحیت هیئت حل اختلاف شهرداری است


دراجرای قانون توسعه معابرقطعیت ارزیابی زمین مستلزم مالکیت شهرداری نسبت به آن بوده و متفرع بر پرداخت بهای زمین به مالک یا زارع نیست


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " وکیل شهرداری "


بیشتر بخوانید