×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

همه چیز درباره تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری

مطالب مرتبط با برچسب " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری "

رای شماره 58 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-58-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 58 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1393 1392 1390 1389 مصوب شورای اسلامی شهر یزد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است

رای-شماره-1010-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-اخذ-جریمه-به-عنوان-سد-معبر-مغایر-قانون-و-خارج-از-حدود-اختیارات-قانونی-است

رأی شماره 1010 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است

ادامه مطلب ...

رای شماره 956 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل

رای-شماره-956-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-20-تعرفه-مصوب-عوارض-محلی-و-بهای-خدمات-شهرداری-اردبیل

رأی شماره 956 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

ادامه مطلب ...

رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد

رای-شماره-612-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخش-41-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شهرداری-ملارد

رأی شماره612 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

ادامه مطلب ...

رای شماره 613 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1359 شورای اسلامی شهر ملارد

رای-شماره-613-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخش-41-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1359-شورای-اسلامی-شهر-ملارد

رأی شماره613 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

ادامه مطلب ...

رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک

رای-شماره-1446-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعرفه-شماره-4-از-فصل-دوم-تعرفه-عوارض-شهرداری-اراک

رأی شماره 1446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387

رای-شماره-1231-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-14-28-الی-18-28-از-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-سال-1387

رأی شماره 1231 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 14ـ 28 الی 18ـ 28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387 و قسمتی از بند 19ـ 28 تعرفه عوارض شهرداری یزد

ادامه مطلب ...

رای شماره 593 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد

رای-شماره-593-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-71-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شهرداری-احمد-آباد

رأی شماره 593 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد

ادامه مطلب ...

رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت

رای-شماره-های-321-الی-326-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبات-شوراهای-اسلامی-شهرهای-سلماس،یزد،میبد،رشت

رأی شمارههای 321 الی 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس٬ یزد٬ میبد٬ رشت (از تاریخ تصویب) خمینیشهر٬ مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ

ادامه مطلب ...

رای شماره 414 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موشوع ابطال بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 28-12 و 28-13 تعرفه عوارض محلی

رای-شماره-414-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موشوع-ابطال-بندهای-1-و-4-ردیف-28-و-قسمتهای-28-12-و-28-13-تعرفه-عوارض-محلی

رأی شماره414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 12 ـ 28 و 13 ـ 28 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری یزد مصوب 1389 11 12 شورای اسلامی شهر یزد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری "

سوالات مرتبط با برچسب " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری "

قوانین مرتبط با برچسب " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری "

رأی شماره28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم‌درصد برقراردادهای پیمانکاری


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری "