×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

همه چیز درباره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مطالب مرتبط با برچسب " ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری "

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با توجه به طرح دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکوم‌به و یا تعدیل اقساط معوقه آن در محاکم و نظرات دوگانه قضات مبنی بر استماع این نوع از دعاوی یا عدم استماع آنها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوی) آیا این نوع دعاوی قابلیت استماع دارند؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

اگر مجازات شلاق و جزای نقدی باشد، قید درجه کدام یک الزامی است و کدام شدیدتر است؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزه‎دیده و با رعایت حد نصاب‎های مالی ذکرشده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟ در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند، آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری "

سوالات مرتبط با برچسب " ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری "

قوانین مرتبط با برچسب " ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری "

مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری "