×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

همه چیز درباره شھرداری اردبیل

شھرداری اردبیل

شھرداری اردبیل

مطالب مرتبط با برچسب " شھرداری اردبیل "

رای شماره های 1602 و 1603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1602-و-1603-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١۶٠٢ و ١۶٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ قسمت (ج) ماده ١۴ تعرفھ عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ آن و ماده ١٣ سال ١٣٩۴ ،ماده ١٢ سال ١٣٩۵ و ماده ١٠ سالھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " شھرداری اردبیل "

سوالات مرتبط با برچسب " شھرداری اردبیل "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " شھرداری اردبیل "

قوانین مرتبط با برچسب " شھرداری اردبیل "

مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " شھرداری اردبیل "