×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

همه چیز درباره تقسیم مال غیرمنقول

تقسیم مال غیرمنقول

تقسیم مال غیرمنقول

مطالب مرتبط با برچسب " تقسیم مال غیرمنقول "

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

صورت-مجلس-تفکیکی-چیست؟

پس از آن که آپارتمانی ساخته شد همه قطعات آن به صورت مشاع است و برای اینکه بتوان برای هر واحد به صورت جداگانه سند اخذ کرد، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمت‌های دیگر شامل پارکینگ، انباری و مشاعات مشخص شود به سندی که از طرف اداره ثبت صادر می‌شود که مشخصات قسمت‌های تفکیکی را مشخص می‌کند، صورت‎مجلس تفکیکی گفته می‌شود

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " تقسیم مال غیرمنقول "

سوالات مرتبط با برچسب " تقسیم مال غیرمنقول "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " تقسیم مال غیرمنقول "

قوانین مرتبط با برچسب " تقسیم مال غیرمنقول "

مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " تقسیم مال غیرمنقول "