×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

همه چیز درباره قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

مطالب مرتبط با برچسب " قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی "

ممنوعیت اشتغال دانشجویان دکتری در خارج از اوقاتی که موظف به حضور در دانشگاه هستند، مغایر با قانون است

ممنوعیت-اشتغال-دانشجویان-دکتری-در-خارج-از-اوقاتی-که-موظف-به-حضور-در-دانشگاه-هستند،-مغایر-با-قانون-است

ممنوعیت اشتغال دانشجویان دکتری در خارج از اوقاتی که موظف به حضور در دانشگاه هستند، مغایر با قانون است

ادامه مطلب ...

رای شماره های 869 و 870 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-869-و-870-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۸۶۹ و ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۶ ۱۱ ۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان که متضمن ابالغ و دستور به اقدام صورتجلسه کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی مبنی بر منع ثبت نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال

ادامه مطلب ...

رای شماره 1551 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1551-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره یک ماده ۵۰ ،اصالحیه بند ۳ـ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱ و مورخ ۱۳۹۹ ۵ ۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جهت ایجاد محدودیت زمانی خارج از ماده ۷ الیحه قانونی اصالح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آییننامه اجرایی آن از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی "

سوالات مرتبط با برچسب " قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی "

قوانین مرتبط با برچسب " قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی "

مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی "