×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

همه چیز درباره قانون مالک و مستأجر

قانون مالک و مستأجر

قانون مالک و مستأجر

مطالب مرتبط با برچسب " قانون مالک و مستأجر "

رای شماره323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره323-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای )الف( و )ح( دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و مدیران شهرداری )ابالغی به شماره ۱۶۰ ۱۶۲ ـ ۱۳۸۲ ۱ ۲۵ وزیر کشور( در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و اخذ هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذارشده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، ابطال شد ۱۶ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۶۱۹شماره

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " قانون مالک و مستأجر "

سوالات مرتبط با برچسب " قانون مالک و مستأجر "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " قانون مالک و مستأجر "

قوانین مرتبط با برچسب " قانون مالک و مستأجر "

مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " قانون مالک و مستأجر "