×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

همه چیز درباره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

رای شماره 1758 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1758-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٧۵٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ ـ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی

ادامه مطلب ...

رای شماره 1749 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1749-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٧۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ٢ بند ١١ از تعرفھ سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره ٣ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 1742 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-1742-مورخ-1399-11-18-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 1742 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1764 و 1765 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1764-و-1765-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٧۶۴ و ١٧۶۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ھای مورخ ١٣٩٣ ١٠ ١٠ و ١٣٩٣ ١٠ ١٧ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در شھر تھران

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 1745 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-1745-مورخ-1399-11-18-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه بر دستگاه اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1743-1744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1743-1744-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٧۴۴ ـ ١٧۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت مزایای رفاھی و انگیزشی ـ ھمچون ھزینه مسکن و کمک ھای غیرنقدی ـ توسط کارفرما

ادامه مطلب ...

رای شماره 1604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1604-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 1179 مورخ 1399-10-02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-1179-مورخ-1399-10-02-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 1179 مورخ 1399-10-02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری چیست ؟

صلاحیت-و-حدود-اختیارات-دیوان-عدالت-اداری-چیست-؟

بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دارای صلاحیت هایی است که در قانون ذکر شده است

ادامه مطلب ...

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

طرح-اصلاح-قانون-تشکیلات-و-آیین-دادرسی-دیوان-عدالت-اداری

ماده ۱- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲ ۹ ۱۳۹۰ به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر می‌یابد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

سوالات مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

قوانین مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


رأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


رأی شماره990 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی


شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "