×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

همه چیز درباره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

رای شماره 1076 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1076-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره۱۰۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۷۰۱ ۴۱۵۸۰ـ ۱۳۹۸ ۵ ۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

ادامه مطلب ...

رای شماره 357 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-357-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مثال مقرر در بند۳ ،بند۴ و تذکر۲ بند۴ دستورالعمل شماره کشور مالیاتی امور سازمان ۲۸ ۳ ۱۳۹۸ ـ ۱۰ ۵ ۹۸ ۲۰۰

ادامه مطلب ...

رای شماره 351 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-351-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۴ صورتجلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵ ۱ ۱۵ هیأت رئیسه دانشگاه مراغه درخصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیرهیأت علمی

ادامه مطلب ...

رای شماره های 272 و 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-272-و-273-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۲۷۲ و ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء )ب( از بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰ ۹۷ ۱۷۷ ـ۱۳۹۷ ۱۲ ۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره 278 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-278-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آبیننامه اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مصوب ۱۳۸۲ ۶ ۲۴ هیأت رئیسه دانشگاه تهران از حیث عدم صالحیت مرجع وضع آن

ادامه مطلب ...

رای شماره 168 مورخ 1400-01-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-168-مورخ-1400-01-24-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 168 مورخ 1400-01-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره های 241 و 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-241-و-242-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۲۴۱ و ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۲ ،۳ ،۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ۱۳۹۲ ۱۰ ۲۶ شورای اسالمی شهر نیشابور ۲ـ ابطال ماده ۳ و ماده ۱ مصوبه شماره ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۶ ۱۰ ۵ شورای اسالمی شهرنیشابور

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1086-1085 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1086-1085-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوهنامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

ادامه مطلب ...

رای شماره 2004 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2004-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۰۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴ ت۵۲۲۳۴هـ ـ وزیران هیأت ۱۶ ۱۲ ۱۳۹۴

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2000 مورخ 1399-12-19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2000-مورخ-1399-12-19-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

سوالات مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

قوانین مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


رأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


رأی شماره990 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی


شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "