جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

مشاوره تلفنی خود را مطرح نمایید

1سوال

طلاق گرفتن و مسئله پزشک قانونی .

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 17:35 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال


1سوال

ملک

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 15:31 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال

  • برچسب ها:

1سوال

ملک

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 16:45 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال

  • برچسب ها:

1سوال

ایا وکیل فارسی زبان در ارمنسان میتوانید به بنده معرفی کنید؟

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 10:15 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال


1سوال

شرایط تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه هست یا نه؟

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 18:47 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال1سوال

KL

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 17:12 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال

  • برچسب ها:


1سوال

خانواده

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 13:40 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال

  • برچسب ها:

1سوال

خانواده

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 9:3 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال

  • برچسب ها:

1سوال

خانواده

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 16:13 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال

  • برچسب ها:


1سوال

اتهام سوء استفاده از فیش سفید امضا و تحصیل مال به طریق نامشروع

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 17:4 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال


1سوال

مهریه

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 10:48 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال

  • برچسب ها:


1سوال

خانواده

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 18:59 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال

  • برچسب ها:1سوال

پدربزرگم در سال 1352 دوباب مغازه را اجاره کرده و تا سال 1368 در همان مغازه مشغول خیاطی بوده است که در این سال بعلت بیماری با موافقت شفاهی موجر مغازه را به پسر بزرگ خود واگذار کرده است و به این منظور یک سندعادی هم نوشته شده است با این مضمون که مغازه را به پسرم واگذار کردم هیچ پولی از وی نگرفتم به شرطی که پسرم خرج زندگی مرا بدهد موجر پای این سند را امضا نکرده است فقط پدربزرگ و پسربزرگو شاهدین امضا کرده اندو موجر بدون پرداخت پولی به پدربزرگم با موافقت با درخواست ایشان مبنی بر واگذاری مغازه به پسربزرگ قرارداد اجاره جدیدی در همان سال با پسربزرگ که او هم خیاط بوده منعقد میکند ایشان نیز درهمان مغازه کارکرده است تا الان که ورثه مالک برای گرفتن حکم تخلیه تلاش میکند سوال اینجاست از چه تاریخی باید حق کسبو پیشه پرداخت شود؟پدربزرگ وفات یافته است آیا حق کسب و پیشه به ورثه پدربزرگ هم تعلق میگیرد؟در قرارداد اجاره نخست حق واگذاری بغیر از پدربزرگ سلب شده بوده..

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 9:42 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال


1سوال

خانواده

2پاسخ

به صورت تلفنی در ساعت 19:54 توسط وکیل پایه یک دادگستری عضو وکالت آنلاین پاسخ داده شد.

لینک مستقیم سوال

  • برچسب ها: