مطالب جدید


رای-شماره-11367-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 11367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نگاه-علم-حقوق-به-پدیده-کودک-آزاری-در-جامعه

نگاه علم حقوق به پدیده کودک آزاری در جامعه

تشریفات-قانونی-ازدواج-زن-ایرانی-با-مرد-خارجی

تشریفات قانونی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

صورت-مجلس-تفکیکی-چیست؟

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

رای-شماره-1133-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1133 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1130-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1130 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آشنایی-با-معامله-فضولی

آشنایی با معامله فضولی

آزمون-های-وکالت-و-کارشناسی-1400-این-هفته-برگزار-میشود

آزمون های وکالت و کارشناسی 1400 این هفته برگزار میشود

رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درباره-ابطال-مقرره-قطع-مستری-بازنشستگی-و-وظیفه-افراد-بالای-90-و-95-سال

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مقرره قطع مستری بازنشستگی و وظیفه افراد بالای 90 و 95 سال

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

تجدیدنظر-خواهی-در-دیوان-عدالت-اداری

تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

ممنوعیت-حضور-پزشک-سربازان-در-آزمون-دستیاری-لغو-شد

ممنوعیت حضور پزشک سربازان در آزمون دستیاری لغو شد

پاسخ-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضاییه-در-خصوص-راهکار-قانونی-رفع-اشتباه-در-صدور-قرار-قبولی-اعاده-دادرسی

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص راهکار قانونی رفع اشتباه در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی