مطالب جدید


نکات-کاربردی-در-قراردادها

نکات کاربردی در قراردادها

فسخ-قرارداد-به-دلیل-خیار-تدلیس

فسخ قرارداد به دلیل خیار تدلیس

شرایط-عمومی-اجرای-قصاص

شرایط عمومی اجرای قصاص

رای-وحدت-رویه-شماره-810-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

تایید-فسخ-قرارداد-به-دلیل-کسری-یا-مازاد-مساحت-در-متراژ-ملک

تایید فسخ قرارداد به دلیل کسری یا مازاد مساحت در متراژ ملک

شرایط-اعطای-وکالت-در-طلاق-به-زوجه

شرایط اعطای وکالت در طلاق به زوجه

راه-های-وصول-وجه-چک

راه های وصول وجه چک

فوت-و-فن-مبایعه-نامه

فوت و فن مبایعه نامه

خروج-از-کشور-مسئولان-تا-اطلاع-بعدی-ممنوع-می-شود-؟

خروج از کشور مسئولان تا اطلاع بعدی ممنوع می شود ؟

رای-شماره-1978-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1978 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

چگونه-می-توان-سهام-را-منتقل-کرد-؟

چگونه می توان سهام را منتقل کرد ؟