مطالب جدید


ابطال-مصوبه-شورای-اسلامی-اصفهان-در-خصوص-افزایش-عوارض-حق-الثبت-اسناد-رسمی

ابطال مصوبه شورای اسلامی اصفهان در خصوص افزایش عوارض حق الثبت اسناد رسمی

رای-شماره-427-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-428-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-429-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اختلاف-نظر-در-محاسبه-نتیجه-آزمون-وکالت-علت-تاخیر-در-اعلام-نتایج-است

اختلاف نظر در محاسبه نتیجه آزمون وکالت علت تاخیر در اعلام نتایج است

رای-شماره-های-396-و-397-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره های 396 و 397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

امکان-تنظیم-سند-بدون-حضور-در-دفتر-اسناد-رسمی-فراهم-شد

امکان تنظیم سند بدون حضور در دفتر اسناد رسمی فراهم شد

طرح-الحاق-یک-ماده-به-قانون-کاهش-مجازات-حبس-تعزیری

طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

رای-شماره-311-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شرایط-تعویق-صدور-حکم-در-قوانین-جزای-عمومی

شرایط تعویق صدور حکم در قوانین جزای عمومی

مشکلات-سامانه-ثبت-آنی-سازمان-ثبت-اسناد-و-املاک-کشور-قسمت-پایانی

مشکلات سامانه ثبت آنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-قسمت پایانی

ابطال-بخشنامه-ای-که-بانک-ها-را-ملزم-می-کرد-به-منظور-درخواست-مطالبات-خود-از-اشخاص-عادی-به-اداره-ثبت-مراجعه-کنند

ابطال بخشنامه ای که بانک ها را ملزم می کرد به منظور درخواست مطالبات خود از اشخاص عادی به اداره ثبت مراجعه کنند

نظریه-رئیس-مجلس-درباره-مصوبه-تعیین-ضریب-حقوق-کارکنان-و-بازنشستگان-دستگا-های-اجرایی-سال-1401

نظریه رئیس مجلس درباره مصوبه تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگا های اجرایی سال 1401