مطالب جدید


رای-شماره-1231-دیوان-عدالت-اداری-ابطال-پذیرش-بدون-آزمون-دکتری-دانشگاه-شهید-بهشتی

رای شماره 1231 مورخ 1399-10-09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در-ماده-442-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-منظور-از-یک-‎چهارم-مجازات-تعیین‎شده-چیست؟

نظریه مشورتی

تکلیف-دیه-متوفی-که-قاتلش-شناسایی-نشده-است-چه-می-شود؟

اگر قاتل شناسایی نشود، تکلیف دیه چیست ؟

نحوه-الزام-به-فک-رهن-در-بانک-ها-چیست-و-چگونه-انجام-می-شود-؟

نحوه الزام به فک رهن

رای-شماره-1174-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-سازمان-امور-مالیاتی-کشور

رای شماره 1174 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1172-و-1173-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-سازمان-تامین-اجتماعی

رای شماره های 1172 و 1173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

کیفر-خواست

کیفر خواست

چرا-رای-وحدت-رویه-794-در-خصوص-ممنوعیت-نرخ-سود-مازاد-شامل-عقود-مشارکتی-هم-می-شود-؟

چرا رای وحدت رویه 794 در خصوص ممنوعیت نرخ سود مازاد شامل عقود مشارکتی هم می شود ؟

تصادف-و-رانندگی-در-حالت-مستی-چه-مجازاتی-دارد-؟

تصادف و رانندگی در حالت مستی چه مجازاتی دارد ؟

زن-چه-زمانی-مستحق-مهریه-می-شود؟

زن چه زمانی مستحق مهریه می شود؟

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

نحوه-تقسیم-مستمری-تامین-اجتماعی-میان-وراث-و-بازماندگان

نحوه تقسیم مستمری تامین اجتماعی میان وراث و بازماندگان