مطالب جدید


کاهش-مراجعات-نزاع-در-بهار-1401

کاهش مراجعات نزاع در بهار 1401

قانون-ارث-و-نحوه-تقسیم-آن

قانون ارث و نحوه تقسیم آن

چگونه-از-گوشی-خود-در-برابر-هکرها-محافظت-کنیم-؟

چگونه از گوشی خود در برابر هکرها محافظت کنیم ؟

الزام-شهرداری-به-انجام-معاملات-از-طریق-سامانه-جامع-معاملات-مغایر-قانون-است

الزام شهرداری به انجام معاملات از طریق سامانه جامع معاملات مغایر قانون است

رای-شماره-های-470-و-471-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره های 470 و 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-469-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 469 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-446-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-440-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 440 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آزمون-وکالت-1400-برگزار-شد

آزمون وکالت 1400 برگزار شد

رای-شماره-445-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جزئیات-قانون-جدید-صدور-چک

جزئیات قانون جدید صدور چک

درصورت-تجدید-نظر-خواهی-شاکی-خصوصی،-تخفیف-مجازات-موصوع-ماده-442-قابل-اعمال-نیست

درصورت تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی، تخفیف مجازات موصوع ماده 442 قابل اعمال نیست

رای-وحدت-رویه-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-درباره-رسیدگی-به-ادعای-غبن-افحش

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش