مطالب جدید


رای-شماره-های-1602-و-1603-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره های 1602 و 1603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آیین-نامه-قانون-دفاتر-اسناد-رسمی-و-کانون-سردفتران-و-دفتریاران

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

برای-تهیه-مسکن-ملاک-شأن-زوجه-است-یا-استطاعت-مالی-زوج-؟

برای تهیه مسکن ملاک شأن زوجه است یا استطاعت مالی زوج ؟

نظریه-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضاییه

نظریه مشورتی

نحوه-مطالبه-خسارت-در-قرارداد-پیش-فروش-چگونه-انجام-می-شود-؟

نحوه مطالبه خسارت در قرارداد پیش ‏فروش

معامله-با-حق-استرداد-چگونه-است-؟

معامله با حق استرداد

رای-وحدت-رویه-شماره-11-26-1399-5651-شورای-عالی-ثبت

رای وحدت رویه شماره 11 26 1399-5651 شورای عالی ثبت

کارت-ورود-به-جلسه-آزمون-وکالت-فردا-منتشر-می-شود

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت فردا منتشر می شود

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

انجام-معامله-به-نیابت-از-اشخاص-چگونه-انجام-می-شود-؟

انجام معامله به نیابت از اشخاص

در-محاکم-افراد-مختلف-چه-نام-هایی-دارند-؟

نام افراد مختلف در محاکم چیست؟

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

اجرای-قرارداد-در-حقوق-ایران-چگونه-است-؟

بررسی موانع اجرای قرارداد در حقوق ایران