×

لیست بهترین وکلای وکیل شهرداری ایران

لیست-بهترین-وکلای-وکیل-شهرداری-ایران

شناسه : 771

شهرداری یک اورگان عمومی و غیر دولتی می باشد. این سازمان طبق قانون، اختیارات و وظایفی را به عهده دارد. اختیارات شهرداری، این اورگان را به یک سازمان قدرتمند تبدیل کرده است.

وکیل شهرداری

شهرداری یک اورگان عمومی و غیر دولتی می باشد. این سازمان طبق قانون، اختیارات و وظایفی را به عهده دارد. اختیارات شهرداری، این اورگان را به یک سازمان قدرتمند تبدیل کرده است.

نهاد های مختلفی در تصویب قوانین مرتبط با شهرداری نقش دارند و مجلس شورای اسلامی به تنهایی در تصویب این قوانین تعیین تکلیف نمی کند. به همین دلیل وکیل شهرداری باید برای دعاوی مرتبط با شهرداری بر همه نهادها و مصوبات تسلط کامل داشته باشد.

محل و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات خلاف قانون شهرداری، دیوان عدالت اداری است. قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردارند.

دعاوی مربوط به شوراهای اسلامی شهرها، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 نیز جزو دعاوی و مباحث مرتبط با شهرداری ها محسوب می شود. در صورت عدم تسلط به قوانین و مقررات حوزه شهرداری نمی توان پرونده های مرتبط با این اورگان را با موفقیت پشت سر گذاشت. افرادی به عنوان وکیل شهرداری فعالیت می کنند که بر قوانین شهرداری تسلط داشته و این توانایی را دارند که از حق و حقوق شاکی به خوبی دفاع کنند.

موارد مهم دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها

دعاوی و امور شهرداری از گستردگی زیادی برخوردارند. برخی از این دعاوی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند. دسته ای دیگر در دادگاه های حقوقی و برخی نیز در دادگاه ها و دادسراهای کیفری که برخی از آن ها را در ادامه توضیح می دهیم:

•    دعاوی شهرداری که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شوند: مهم ترین این دعاوی عبارتند از: اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، شکایت از رای کمیسیون ماده 77، اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم، اعتراض به رای کمیسیون باغات، شکایت از مصوبات کمیسیون ماده 5، شورای عالی شهرسازی، شوراهای اسلامی شهرها حسب مورد در شعب یا هیات عمومی دیوان، اعتراض به تملک غیرقانونی اراضی توسط شهرداری، دعوای احراز وقوع تخلف شهرداری و…

•    دعاوی شهرداری که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شوند: مهم ترین این دعاوی شامل ابطال قراردادها و صلح نامه های منعقد شده با شهرداری یا شورای شهر، مطالبه بهای ملک از شهرداری، مطالبه خسارت از شهرداری، دعوی خلع ید و دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت از حق و ممانعت از حق و سایر دعاوی عمومی هستند که شهرداری نیز ممکن است به عنوان خوانده طرف آن دعاوی قرار گیرد.

•    دعاوی کیفری علیه شهرداری عبارتند از: شکایت کیفری علیه شهرداری بابت تصرف عدوانی، ممانعت از حق و یا مزاحمت از حق، شکایت از شهرداری و مأمورین آن به عنوان تخریب و ورود غیرقانونی به ملک، دریافت وجه غیرقانونی و …

مزایای بهره مندی از وکیل شهرداری

•    وکیل شهرداری از تخصص و دانش کافی برای دفاع از حقوق قانونی شما برخوردار است.

•    قوانین شهرداری متفاوت با قوانین دیگر بوده و پیچیدگی های خاص خود را دارد. به کمک وکیل شهرداری می توانید از چالش های موجود در پرونده عبور کنید.

•    با وجود وکیل شهرداری، احتمال موفقیت در دعاوی شهرداری به شکل قابل توجهی بالا می رود.

•    با توجه به تسلط وکیل شهرداری بر جزئیات قوانین، روند پیگیری و رسیدگی به دعاوی تسریع می گردد.

•    بسیاری از دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شوند و وکیل شهرداری با تسلط و با تجربه می تواند در این دیوان به خوبی از حقوق شما دفاع کند. 

لیست بهترین وکلای وکیل شهرداری ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.