×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

رأی شماره 578 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری،اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد


رأی شماره 572 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع برخورداری فرزندان اناث و بازنشسته شده از حقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل


رأی شماره 579 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه


قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه


نظریه‌های‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)


قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391


قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال 1395


الحاق متن به تصویب‌نامه شماره 209190 ت47702هـ مورخ 25 10 1390


تصویب‌نامه درخصوص اجرای استانداردهای به شماره ملی 5961، 5962 و 3834


نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی


رأی شماره 555 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پیش‌بینی حریم در قوانین و مقررات برای املاک واقع در شهرها که در مسیر خطوط انتقال گاز قرار گرفته اند


رأی شماره 523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بررسی و تطبیق آراء کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور با قوانین و مقرر ات مربوط


رأی شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به‌کمیسیون ماده5 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری‌ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار


رأی شماره 564 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 37825 61 ـ 6 7 1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران


رأی شماره‌های 565 و 559 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان (موضوع مصوبه شماره 6039 ت18360) به جای فوق‌العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراک معنایی،


رأی شماره 557 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 9 و 8 از قسمت دوم بندهای 1، 3 و 6 و بندهای 6ـ 3ـ 1ـ 1 از قسمت 6 ضوابط مربوط به چگونگی عضویت


اصلاح آیین‌نامه « هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می‌باشد»