×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

قانون معافیت گمرکی سیمان


قانون عضویت رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران در اتحادیه های رادیو و تلویزیون آسیا و اروپا


قانون تاسیس شورای عالی فرهنگ و هنر


قانون نسخ تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب تیر 1343


قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند


قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی


قانون تمدید مدت قرارداد استخدامی آقای دکتر گوستاوبوری و افزایش حقوق نامبرده از اول سال 1346


قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی


قانون اصلاح ماده 39 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307


قانون پرداخت حق آزمایش به حساب اختصاصی موسسه استاندارد


قانون حق فنی درجه داران کادر ثابت رسته موزیک


قانون آزادی عده ای از زندانیان به مناسبت جشن فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر


قانون تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سالهای 1312 تا 1324


قانون تمدید مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت


قانون واگذاری باغ ارم شیراز به دانشگاه پهلوی


قانون واگذاری اراضی جلالیه به سفارت کویت


قانون مکلف بودن دولت در تهیه لایحه جهت نگهداری و تربیت ایتام بی بضاعت


قانون اخذ مبلغ بیست ریال عوارض از هر تن سیمان به نفع انجمن آثار ملی


قانون اجازه خرید مستقیم دارو و وسایل بیمارستانی وزارت جنگ


قانون نحوه مصرف و یا نابود کردن مواد دخانیه قاچاق