×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

قانون افزایش مبلغ مندرج در قانون اجازه تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور


قانون الحاق یک تبصره به بند ب ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون عفو و بخشودگی قسمتی از مجازات محکومین به مناسبت جشن دو هزار و پانصدساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران


قانون اصلاح ماده ششم اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی


قانون پیمان منع استقرار سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای انهدام دسته جمعی


قانون اجازه اجرای موافقتنامه ایران با شرکتهای خریدار نفت خام


قانون برقراری و افزایش مستمری


قانون فروش خانه های ساخته شده در نقاط زلزله زده خراسان به اهالی مناطق مزبور


لایحه قانونی اختصاص یازده میلیون روبل از اعتبار موضوع موافقتنامه همکاری فنی و اقتصادی ایران و شوروی راجع به تامین هزینه قسمتی از ماشین آلات و لوازم و خدمات مرحله اول تاسیس کارخانه ذوب آهن


قانون اجرای مقررات قانون بازنشسته نمودن کارگران سازمان غله کشور و قند و شکر در مورد کارگران اداره کل گمرک


قانون اصلاح بندهای ج و د ماده 58 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به افسران و همافران و درجه داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و همردیفان آنان


قانون خرید فرش ایرانی و سایر اشیا تزئینی برای باشگاه ها و ساختمانهای اختصاصی وزارت جنگ


قانون دائر به تایید عمل دولت در مورد استخدام آقایان غلامرضا تاج بخش - مصطفی علم - هوشنگ باتمانقلیچ در وزارت امور خارجه


قانون اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده از خانه های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور


قانون اجازه ضرب و انتشار و رواج قانونی سکه جهت یادبود جشن دو هزار و پانصدساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران


قانون تعمیم قانون پرداخت هزینه معاش گماشته به افسران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی به افسران کادر ثابت ژاندارمری کل کشور


قانون الحاق یک تبصره به بند (ب ) ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون افزایش حق الثبت سفارش


قانون الحاق یک تبصره به ماده 73 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال 1336