×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تغییرات در استان کردستان


قانون تاسیس مرکز بین المللی و تکنولوژی علوم و تکنولوژی پیشرفه و علوم محیطی و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی


قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات دانشگاه پیام نور خارج از مقررات عمومی دولت


قانون اصلاح تبصره 7 قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی


قانون نقل و انتقال دوره ای قضات


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 38 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه در خصوص اصلاحات در استان آذربایجان غربی


تصویبنامه راجع به اصلاحات در استان گیلان


آئین نامه اجرائی تبصره 43 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به تامین کسری هزینه های سالجاری سازمان بازرسی و نظارت


قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشورمصوب 1359


اصلاح تصویبنامه تعرفه موضوع ماده 67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


آئین نامه اجرائی بند 3 تبصره 77 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند (و) تبصره 13 بودجه سال 1376 کل کشور


اساسنامه سازمان امور اراضی


اصلاحیه قانون بودجه سال 1376 کل کشور


اصلاح ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره 30 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاح بند 10 ضوابط اجرائی بودجه سال 1375 کل کشور


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی غیر نفتی


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1375