×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 3 3 هکتار اراضی تعاونی مسکن اتوبوس‌رانی شاهین‌شهر به محدوده شهر


رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آغاز دوران معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 3 1371 از تاریخ بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی است


تصویب‌نامه در خصوص انتقال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال از گروه (1) بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به گروه (2)


رأی شماره‌های 270 ـ 269 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق می‌گیرد


رأی شماره 265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومی منسوخ نشده است و سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌


رأی شماره‌های 272ـ 271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مجازات توقیف خودرو علاوه بر جریمه نقدی، در زمان حاکمیت ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 11 1380 خلاف قانون می‌باشد


رأی شماره 267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب 3 9 1387


قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز


اصلاح بند (2) تصویب‌نامه شماره 64648 ت29291هـ مورخ 16 12 1382


آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان


آیین‌نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص اجرای استاندارد ملی خوراک انسان ـ بیشینه رواداری فلزات سنگین با شماره ملی (12968) برای انواع برنج وارداتی


تصویب‌نامه در خصوص انتقال بدهی‌های شرکت‌های توانیر، آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران، سازمان توسعه برق ایران و مدیریت منابع آب ایران به حساب بدهی دولت


مصوبه « تشکیل دانشگاه ویژه فرهنگیان»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام»


مصوبه « انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات»


رأی شماره 256 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه تنظیمی فیمابین ادارات کار و تأمین اجتماعی استان گیلان در عدم برقراری بیمه بیکاری خبازان


رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر مشهد در اخذ عوارض سالیانه از استخرها به مأخذ مقرر در مصوبه