×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه اجرائی بند«و» تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


اصلاح ماده 158 تعرفه راه آهن مصوب 1343


اصلاح آئین نامه ترویج وتوسعه فرهنگ نماز


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص صادرات روغن موتور تصفیه دوم


قانون تقسیم استان خراسان


قانون چگونگی تادیه مطالبات صندوق معذوریت از کار و از کار افتادگی جهاد سازندگی از دولت


قانون بیمه بازنشستگی, فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی, قالیچه, گلیم و زیلو


تصویبنامه در مورد حق ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی و اعزام به خارج


تصویبنامه در خصوص میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی و تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی


قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه ها به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی


تعرفه خدمات درمانی و آزمایشگاهی دامپزشکی بخش خصوصی


تصویبنامه راجع به واگذاری سهام شرکت دستگش گیلان


تصویبنامه راجع به واگذاری سهام به ایثاراگران


تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام از طریق عرضه در بورس اوراق بهادار


اصلاح تصویبنامه رسیدگی به پرونده متخلفین جرایم کسر کوپن


تصویبنامه راجع به اضافه کار کارکنان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور


تصویبنامه راجع به حق ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی واعزام به خارج


تصویبنامه در خصوص فروش ساختمان قدیمی فرمانداری بروجرد وزارت کشور


تصویبنامه راجع به اضافه کارکارکنان شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران


قانون اصلاح تبصره بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین