×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2)


تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1390


تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال1390


تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1390


اصلاح آیین‌نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع)


تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال 1390


تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاونتهای وزارت امور خارجه


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شوش


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع بندر دیلم


رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه


رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل


اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 12 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27 11 1380


اساسنامه پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی


مصوبه « تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان»


رأی شماره 105 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری از دو صندوق بلامانع است


رأی شماره 113 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت دریافت عوارضاز برندگان حراج یا مزایده


رأی شماره 168 الی 1 170هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره168 الی170 هیأت عمومی


رأی شماره 84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداری شماره 51368 ـ 2 5 1387 معاون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان مبنی بر اینکه؛ نماینده هسته گزینش می‌تواند بدون حق رای شرکت کند