×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

اصلاحیه تبصره ماده7 آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب1388


مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف»


مصوبه « انتخاب اعضای جدید هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره»


مصوبه « الحاق دو بند جدید به ماده4 اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان»


ماده واحده « طراحی شیوه‌های نو و قالب‌های جدید برای ارائه دروس معارف اسلامی»


ماده واحده « برگزاری آیین اعطای سند اعتبارنامه طرح‌های موفق»


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اردبیل


اصلاح جزء (2) بند « الف» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری


فهرست جدید انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری و مواد منفجره و محترقه


اصلاح تبصره (2) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (4)قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی


تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستاهای حسین‌آباد جرغه (جرغه) و بیگ اینالو پس از تجمیع با روستای دوگان مرکز دهستان قره‌بلاغ بخش ششده و قره‌بلاغ شهرستان فسا به شهر


تصویب‌نامه در خصوص الحاق دهستان شعبجره به مرکزیت روستای شعبجره، از بخش طغرالجردشهرستان کوهبنان در استان کرمان به بخش یزدان‌آباد شهرستان زرند


تصویب‌نامه در خصوص تعیین خط مرزی بین دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد


تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث


تصویب‌نامه در خصوص همترازی رئیس و معاونین رئیس بازرسی دفتر رییس‌جمهور با موضوع بند (د) و (هـ) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتقال پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری


تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران کار و امور اجتماعی و تعاون، به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار


تصویب‌نامه در خصوص تعیین تاریخ اجرای عوارض سنگهای خام و کارنشده (موضوع ردیف(1))


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فیض‌آباد