×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آبنگاری


قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب1386


قانون پذیرش اصلاحیه ضمیمه « ب» پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا


قانون حمایت از افرادی که توسط گروهکهای ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند


قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حنا


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر امیدیه


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زرین‌آباد


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بندرترکمن


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گلدشت


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر درگز


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی هفتاد و پنج قلم از کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه


قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی


قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات ساختاری و حذف واحدهای موازی و یکپارچه‌سازی امور پژوهشی و اعمال مدیریت واحد و استفاده بهینه از امکانات موجود در وزارت آموزش و پرورش


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری در زمینه فنآوری


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی


رأی شماره 612 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مکلف نمودن اتحادیه‌های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‌های کسب توسط سازمان بازرگانی استان گیلان مغایر قانون می‌باشد


رأی شماره 604 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره و 197ـ 18 6 1380 و 304ـ2 5 1386 هیأت عمومی و قانونی نبودن اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا توسط شوراهای اسلامی