×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری راجع به ارتقای سطح پاسخگویی دستگاه های اجرائی و اطلاع رسانی صحیح


اصلاح ردیف (12) جدول شماره (6) آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1378 10 27 مجلس شورای اسلامی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(د) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه راجع به نحوه و مدت ماموریت کلیه کارکنان اعزامی دستگاههای دولتی به خارج از کشور


آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری


تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای نصرآباد به شهر


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل توسعه و تجهیز اماکن ورزشی


ضوابط چگونگی محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت که با هیاتهای اجرائی و بازرسی وزارت کشور و نظارت بر انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره ای مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همکاری می نمایند


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور درخصوص توزیع وابلاغ اعتبارات


تصویبنامه راجع به تغییر نام دهستان خرمارود به دهستان خرمارود جنوبی


تصویبنامه راجع به ادغام روستای کنجدآباد با روستاهای وداغ ، ورزنه ، فیلاخص و تبدیل به شهر گلشهر


تصویبنامه در خصوص تغییر نام بخش یراب باغ به بخش کلات


تصویبنامه راجع به شرایط خرید تضمینی کشمش سبز و تیزآبی


تصویب نامه راجع به اصلاح مرز دهستان تتودشک و گاوخونی


تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای آبگرم در استان قزوین به شهر آبگرم


تصویب نامه راجع به تبدیل روستای دوست محمد به شهر


تصویب نامه راجع به تبدیل روستای دوست محمد به شهر