×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به ادغام و تجدید نظر درحوزه فعالیت تعدادی از شرکتهای وابسته وزارت نیرو


لایحه قانونی راجع به دریافت وام جهت احداث و تجهیز مدارس


لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی راجع به آیین نامه همطرازی کادر سیاسی


لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 39 قانون برنامه و بودجه


لایحه قانونی راجع به واگذاری داروهاو لوازم پزشکی متروکه بوزارت بهداری و بهزیستی


لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی


لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی مربوط به اجرای طرحهای مشترک بنادر ماهیگیری چاه بهار و کنارک و بندر موقت چاه بهار ( ماریناکو)


لایحه قانونی راجع به دراختیار گذاردن 40 دستگاه اتومبیل پژو جهت استفاده سازمانهای تابعه وزارت کشور


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت


لایحه قانونی راجع به تأ مین اعتبار جهت خرید سلاحهای سازمانی مورد نیاز شهربانی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به تمدید مدت مأموریت شش نفر کارشناس رومانی و دونفرکارشناس یوگسلاوی


لایحه قانونی راجع به تصویب رساله دانشجویان ایرانی دانشگاههای آمریکا در ایران


لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ذیل ماده 135 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی


لایحه قانونی راجع به بدهی های شرکت خدمات عمومی بنادر طرف قرارداد سازمان بنادر و کشتیرانی


لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور


لایحه قانونی اصلاح مواد 5 و 6 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن


لایحه قانونی نحوه انتقال رانندگان اتوبوسها و مینی بوسها و سایر رانندگان مازاد براحتیاج وزارتخانه ها وسازمانها و شرکتهای دولتی


لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی ارتش به کارمند فنی


لایحه قانونی راجع به تفویض اختیارات و وظایف هیأت امناء سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی به وزیر کشاورزی و عمران روستایی


لایحه قانونی راجع به دریافت مابه التفاوت قیمت مربوط به زمینهای واگذار شده از اراضی سیاه دشتک