×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری


مصوبه شورای عالی اداری


آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت – موضوع بندهای ((ب)) ،((پ)) و (( ت)) ماده (39) قانون استخدام کشوری


تصویبنامه راجع به تعیین میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی در سال 1374


تصویبنامه در خصوص دریافت 5درصد بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی


اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی


تصویبنامه راجع به افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی


آئین نامه اجرائی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره


تصویبنامه در خصوص نحوه مصرف وصولی ها از محل حق التولیه و اماکن مذهبی در سال 1374


تصویبنامه راجع به صد درصد عوارض ویژه سالجاری موضوع ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات


اصلاح قسمتی از تعرفه های هزینه های خدمات پزشکی قانونی ( مصوبه م 18831 1 مورخ 1372 06 03)


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی


تصویبنامه راجع به فوق العاده شغل قضات


اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیتهای آنها


اصلاح آئین نامه اجرائی بند د تبصره 22 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


تنفیذ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات برای اجراء در سال 1374


تصویبنامه راجع به پرداخت فوق العاده حق محرومیت از مطب


آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه در نیروهای مسلح


اصلاح آئین نامه اعطای نشانهای دولتی


تصویبنامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از طریق فرودگاه و بندر بهمن در منطقه آزاد قشم