×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

آئین نامه اصلاحی ، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6 تیر ماه 1355


قانون لایحه الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی


اصلاح آئین نامه استخدامی مستخدمان غیر رسمی وزارت کشاورزی


اصلاحیه تصویبنامه فوق العاده خاص به مشاغل تخصصی


تصویبنامه در مورد تعیین بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد


تصویبنامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از طریق فرودگاه لار


اصلاح آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی ، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی


قانون اصلاح ماده (3) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن


قانون اصلاح تبصره (1)ماده (688) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 03 02


قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل21 قانون اساسی (دادگاه خانواده)


قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه


نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد چگونگی تصدی امور وزارتخانه ها و اعتبار تصمیمات هیأت وزیران و مقاماتی که به نمایندگی از ریاست جمهوری مسؤولیت یافته اند


بودجه سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم


تصویبنامه راجع به تغییر متن تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه های اول تا سوم


قانون ایجاد صندوق ذخیره بسیجیان


تصویبنامه در خصوص فرم ثبت خدمت و خرید کالا


اصلاحیه آئین نامه استخدامی شهرداری تهران


تصویبنامه راجع به فروش نقشه های موضوعی تقسیمات کشوری