×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تفویض اختیارات دولت ناشی از بندهای (و)و(م)تبصره (22)قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزرای عضوکمیته تنظیم بازار ارز


تصویب نامه در خصوص تعیین اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت علی الحساب به حساب سازمان بازرسی و نظارت ب قیمت و توزیع کالا و خدمات


تصویبنامه راجع به پرداخت فوق العاده کارانه به مستخدمان پیمانی و عناوین مشابه شاغل در مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاههای دولتی


تصویبنامه در مورد افزایش تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی


اصلاح آئین نامه اجرائی و چگونگی پرداخت فوق العاده سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 کل کشور


تصویبنامه در خصوص ورود به کشور و خروج از آن از طریق فرودگاه سرخس


اصلاحیه ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص اصلاح قرارداد کلی طراحی و اجرای پروژه فاز یک بهره برداری فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره )


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص تغییر پنبه و تلویزیون ازکالاهای گروه دوم مشمول طرح به گروه سوم


آئین نامه اجرائی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67مجمع تشخیص مصلحت نظام


ضوابط و دستورالعمل های اصلاحی نحوه پرداخت خسارتهای مردمی مناطق جنگزده در سال 1375


تصویبنامه راجع به تعیین رئیس هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران


تصویب نامه در خصوص ورود به کشور و خروج از آن از طریق فرودگاه شهرستان لامرد


الحاق تبصره (2)به ماده (24)اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


تصویب نامه در مورد تشکیل شورای هماهنگی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان


آئین نامه اجرائی و چگونگی پرداخت فوق العاده سرشماری عمومی و نفوس و مسکن سال 1375کشور


تصویبنامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرزهای بین المللی


تصویبنامه در خصوص سود بازرگانی اجزا و قطعات منفصله


تعرفه موضوع ماده (67 )قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین