×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است


قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریائی


قانون نحوه انجام به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبارات جاری و عمرانی سال 1372 دانشگاه پیام نور


قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه حمل و نقل دوجانبه کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


قانون استفساریه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوبه مورخه 1365 07 29


قانون اصلاح موادی از کنوانسیون حمل و نقل بین المللی راه آهن cotif


قانون اصلاح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 1370 09 12


قانون اصلاح قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی


قانون اجازه استفاده قانونی از قانون کمک دندانپزشکی تجربی مصوب 1354


قانون استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده (68) قانون محاسبات عمومی کشور به اعتبارات تبصره (16) بودجه مصوب سال 1366 دستگاه های اجرایی


قانون اصلاح برخی از ارقام و تبصره های قانون بودجه سال 1366 کل کشور


استفساریه قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته اند


قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب


اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی


استفساریه راجع به بند یک تبصره 9 قانون بودجه سال 1366


قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات


قانون الحاق یک تبصره ، به عنوان تبصره 1 به لایحه قانونی واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری واقع در اراضی خزانه


قانون اصلاح قانون ترخیص تعرفه های کالاهای پزشکی ضروری و فوری مورد نیاز بنیاد شهید


قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی


قانون شمول مقررات مربوط به کارکنان دولت تابع قانون استخدام کشوری که درمناطق جنگی یا جبهه های جنگ تحمیلی خدمت می نمایند به کارکنان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های وابسته که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند