×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز صدای موتورسیکلت‌های وارداتی مطابق با استاندارد اروپا


تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای جواد قناعت استاندار گلستان به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور به منظور اتخاذ تصمیم برای رفع موانع، اختلافات و اتمام راه علی‌آباد ـ شاهرود از منطقه ابر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نگور


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تودشک


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص واگذاری وظایف نهاد مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه شهری تهران به شهرداری تهران


اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


اصلاح تصویب‌نامه شماره 162786 ت43623هـ مورخ 16 8 1388


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای شاپورآباد از توابع دهستان شاپورآباد بخش حبیب‌آباد شهرستان برخوار و روستای موسی‌آباد مرکز دهستان موسی‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان دهاقان در استان اصفهان به شهر


تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه درخصوص اصلاح ماده (5) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، تمدید و اصلاح ماده (3)آیین‌نامه مستثنی‌شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول موادی از قانون کار


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان»


قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی


قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386


نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138)


رأی شماره 209 ـ 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب یا قبل از پایان دوره نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو می‌باشد


اصلاح تصویب‌نامه شماره 41716 ت534هـ مورخ 28 2 1388


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر حسن‌آباد