×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

تصویبنامه درخصوص وروردانواع بذرقلمه ونهال


قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور


مصوبه شورای عالی اداری در مورد مکانیزه نمودن سیستم پرسنلی


تصویبنامه درخصوص تعیین عضوعلی البدل هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی


آئین نامه اجرائی بند(ی ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه درخصوص اصلاحیه ماده 15اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان


تصویبنامه درخصوص تعیین نماینده ویژه رییس جمهورجهت افزایش نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگنهای باری ومسافری


تصویبنامه درخصوص انتساب استاندار کهکیلوی وبویراحمد


قانون تغییرعنوان اعضای شوراهای اسلامی روستاهائی که به شهرتبدیل شده اند


اصلاح موادی ازآئین دادرسی دیوان عدالت اداری


قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی چگونگی پرداخت کارمزدتسهیلات بانکی موضوع تبصره (1)قانون تحویل خودروبه جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای بازارجمعه به شهر


قانون تامین داروهای خاص


قانون تفسیرتبصره (10)قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه استخدامی پیمانی


تصویبنامه درخصوص احتساب بنیادامیدصالحان ازموسسات موضوع ماده (2)قانون مالیاتهای مستقیم


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (4)وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین


تصویب نامه درخصوص اصلاح مواد(13)و(15)اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن


اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران