×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور


تصویب نامه راجع به حداقل وحداکثرحقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده به خدمت


ضوابط چگونگی پرداخت حقوق وفوق العاده های روزانه واضافه کاری مستخدمان دولت راکه باهیاتهای اجرایی ونظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی همکاری می کنند


الحاق تبصره ای به ماده (3)آیین نامه مربوط به شرایط وطرز استفاده ازخانه های سازمانی


قانون اصلاح موادی ازقانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378


تصویبنامه راجع به تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ج )و(ی )تبصره 10قانون بودجه سال 1378کل کشور


آئین نامه اجرائی انتشاریکصدوپنجاه میلیاردریال اوراق مشارکت موضوع بخشی ازاوراق مشارمت دربند(ب )تبصره (48)قانون بودجه سال 1378کل کشور


اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه تادیه مطالبات صندوق تامین معذوریت ازکارافتادگی جهادسازندگی ازدولت -مصوب 1376 9 9


اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی اموردام کشور


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 2به ماده 103آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی درمعالجه بیماران


اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (3)قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه راجع به تعطیلی روزشنبه مورخ 1378 10 11


اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


آئین نامه اجرائی انتشاریکصدمیلیاردریال اوراق مشارکت موضوع بخشی ازاوراق مشارکت بند(د)تبصره (48)قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهوردرموردنحوه اجرای بندهای (ج )و(ی )تبصره 10قانون بودجه سال 1378کل کشور


اصلاحیه قانون اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی


اسامی شهرستاهای مشمول تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی


تصویبنامه راجع به اقدامات ویژه زمان تحویل سال 2000


آئین نامه اجرائی توسعه وتقویت دوره های تحصیلات تکمیلی (مقاطع D hp وفوق تخصصی )ازمحل اعتبارات ریالی -ارزی ردیفهای 113501و 129024قانون بودجه سال 1378کل کشور