×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387


قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر


مصوبه « نامگذاری روز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران به عنوان روز بسیج اساتید»


مصوبه « الحاق یک تبصره جدید به بند 5 ماده آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم


اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی


قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی


قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا


آیین‌نامه اجرایی جزء « م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بن


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردشت


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دره‌شهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص توقف مصوبه موضوع الحاق 45 هکتار به محدوده شهر عجب‌شیر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فراشبند


اصلاح تصویب‌نامه تشکیل سازمان ملی مهارت


اصلاحیه رأی شماره234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اصلاحیه رأی شماره 458 ـ 459هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره 912 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان غیرقانونی می‌باشد


رأی شماره910 ـ 911 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت کمک هزینه مهدکودک در ادارات دولتی که دارای مهدکودک نمی‌باشد