×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

نفقه معوقه اقارب قابل مطالبه نیست


صدور حکم بدون حضور طرفین غیرقانونی است


دادگاه حق ندارد خارج از خواسته خواهان به ازدیاد نفقه رای بدهد


نفقه زمان عده فرع بر دخول است


دادگاه با صدور حکم طلاق و تعیین نفقه ایام عده باید درموردفساد ماندن زوجه در منزل زوج در زمان عده تعیین تکلیف نماید


درطلاق بائن که قبل از نزدیکی واقع شود تعیین نفقه زمان عده خلاف قانون است


درصورتیکه خواهان خواسته خود را در جلسه اول تغییردهدباید مراتب به خوانده نیزابلاغ شود


رای دادگاه با این مضمون که زوج باید منزل مستقل و علیحده تهیه کند در واقع بیان حکم الهی است و قابلیت اجرائی ندارد


در صورتیکه زوجه در منزل زوج باشدفرض براین است که انفاق صورت گرفته است


نقص تحقیقات در خصوص اشتغال به کار پدر و فرزندان و استطاعت مالی پدر از موجبات نقض رای است


از نظر شرع انور اسلام دختر با 9سال تمام سن بالغ محسوب میشود، در انتخاب محل سکونت و مطالبه نفقه خود بایداقدام نماید


اقرار زوجه که بدون اجازه شوهر منزل را ترک وبه اصفهان رفته به معنای عدم تمکین است


نفقه ایام عده به زوجه باکره تعلق نمی گیرد


در صورتیکه بین زوجین مصالحه نامه تنظیم شده باشد معتبراست و دادگاه وفق آن باید عمل کند


اگر هنگام ازدواج زوجه شاغل بوده همچنان این حق وجوددارد


زوج به ادامه تحصیل زوجه مقراست


اگر شوهر صریحا هم اجازه داده باشد زوجه تحصیل کند حق عدول از اجازه را دارد


تقاضای زوجه که حاضر نیست در خانه ای که پدر و مادر زوج زندگی می کنند زندگی کند شرعی و قانونی است


باعدم ابلاغ وقت دادرسی به خواهان ، قرارابطال دادخواست صحیح و قانونی نبوده است


مسکن باید مناسب شان زوجه باشد