×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء « هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال1388 کل کشور


اصلاح ماده (8) آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد) در کشور


آیین‌نامه جایگزینی ماشینهای کشاورزی فرسوده


آیین‌نامه تأمین مسکن معلولین


تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت


قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی


اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح


دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح


ضوابط ارایه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ساوه


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هندودر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رازقان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بروجن


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص توسعه بافت فرسوده شهر کرج


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خشکرود


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه درخصوص انتقال مبلغ پنج هزار میلیارد (5 000 000 000 000) ریال معادل سقف تسهیلات مصوب برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


اصلاح مواد (1) و (10) آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن


الحاق تبصره به مصوبه 11 2 1385 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران


اصلاح بند (3) ماده (24) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره


اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تأمین نیروی انسانی موردنیاز مرکز اورژانس تهران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش