×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق سازمان ملی جوانان به ترکیب اعضای کارگروه مسکن


تصویب‌نامه درخصوص الحاق سازمان ملی جوانان به ترکیب اعضای کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک


تصویب‌نامه درخصوص تعیین حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت


قانون اعلام روز 29 دی ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس


اساسنامه « مؤسسه قرب خاتم» قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص)


آیین‌نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه 5005 ت28591هـ مورخ 12 3 1382


تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز


فرم درخواستنامه ثبت آثار ادبی ـ هنری


اصلاح بند (4) ماده (4) آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، مصوب 27 12 1358 شورای انقلاب


آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری


آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی


قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی موردنیاز مسکن مهر به محدوده شهر هشترود


اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص کاهش حد نصاب تفکیک در منطقه اسکان غیررسمی شهر بیرجند


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کوشک


مصوبه « اصلاح بندهایی از ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان و الحاق یک بند جدید به آن (مصوب جلسه 581 مورخ 29 1 1385 شورای عالی انقلاب


ماده واحده « تأیید اختیار هیأت امناء دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع و تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی اعضای شورا، هیأت علمی و کارکنان دبیرخانه»