×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

الحاق تبصره به ماده (41) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن


قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور


قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب1373


قانون نظام جامع دامپروری کشور


قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب1359 شورای انقلاب


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دماوند


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر کوزه‌کنان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر میاندوآب


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بیرجند


رأی شماره351 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 25889 1 مورخ 30 4 1387 وزیر تعاون


رأی شماره412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1 3 دستورالعمل شماره 30380 52 مورخ 28 8 1375 سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره 350هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4 8 1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری


رأی شماره414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22 5 1387 شورای اسلامی شهر تهران


اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح


اصلاح بند (ب) تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان همدان


آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (الف) ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (الف) ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران


تصویب‌نامه درخصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری