×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی


تصویب‌نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج ا ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86)


تصویب‌نامه درخصوص اجرای اجباری استاندارد نصب کیسه ایمنی هوا برروی خودرو (AIR BAG) از ابتدای برنامه پنجم توسعه


تصویب‌نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد اسید سیتریک خوراکی


تصویب‌نامه درخصوص اجرای اجباری استاندارد گازهای خنک‌کننده


تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش هر سهم شرکتهای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان


تصویب‌نامه درخصوص تعیین استانداردهای هوای پاک برای سال‌های 1388، 1389 و 1390


بخشنامه به مراجع قضایی کشور


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر خمارلو


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر زرنق


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سراب


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر هادی‌شهر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر ملکان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر دوزدوزان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر ممقان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر ایلخچی


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر سیس


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر مهربان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر بستان‌آباد


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر هوراند