×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نمین


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نقنه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دستجرد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آلونی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر هندیجان


اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 1393ـ1392


آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 1393ـ1392


امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق به محدوده طرح جامع شهر امیرکلا


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شویشه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شویشه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بابارشانی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کانی سور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر جایزان (اصلاح حریم